Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 140
Năm 2022 : 14.594
 • Lưu Thị Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0389443374
  • Email:
   mnthachdaa.tcm@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trên 24 năm công tác tại Trường MN Thạch Đà

 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0963820188
  • Email:
   nguyenthithnah150979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hơn 17 năm công tác tại trường MN Thạch Đà A

 • Đỗ Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0979041212
  • Email:
   dongoc.lienmac2007@gmail.com
Video