Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 79
Hôm qua : 1.252
Tháng 12 : 79
Năm 2023 : 26.054
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0986915183
  • Email:
   Nguyenphuong19882015@gmail.com
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962616939
  • Email:
   Lanxuxu992@gmail.com
 • Lưu Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985444306
  • Email:
   Luuhoa8383@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0962923391
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988876089
  • Email:
   nguyenhong100289@gmail.com
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369701491
  • Email:
   linhgv0811@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965976893
  • Email:
   thuhuong020883@gmail.com
 • Nguyễn Thị Duệ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987060016
  • Email:
   anhntd12@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977793671
  • Email:
   tranthuha101290@gmail.com
Video