Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thuỷ - TPCM tổ 3-4 tuổi đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tuyên dương điển hình tiên tiến ngành GĐ&ĐT huyện.